Duración: 10 HORAS

HORARIOInicia: En espera de conformación de grupo

TITULACIÓN: PROPIA AULA BLANCA

Los horarios se actualizan periódicamente